logo zetgie 200  ZetGie sp. z o.o.
 tel. (68) 4512 570,  (68) 4512 561     
 email: sklep@zetgie.com.plserwis@zetgie.com.pl 

Salon sprzedaży i serwis
ul. Dąbrowskiego 25, 65-021 Zielona Góra
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
tel. (68) 4512 570     email: info@zetgie.com.pl

 

Rejestr przepustek

Program Rejestr Przepustek służy do prowadzenia rejestru przepustek wydanych na portierni osobom wchodzącym na teren zakładu. W programie zapisywane są następujące informacje:

 • nazwisko i imię osoby wchodzącej,
 • nr dokumentu tożsamości,
 • nr pojazdu,
 • osoba docelowa wizyty,
 • nr przepustki i jej rodzaj,
 • uwagi, data i godzina wejścia,
 • nazwisko portiera wydającego przepustkę,
 • data i godzina wyjścia,
 • nazwisko portiera przyjmującego przepustkę.
  Czytaj więcej: Rejestr przepustek

Centralny Rejestr Umów (WPF)

Program Centralny Rejestr Umów (WPF) pozwala na gromadzenie w jednym miejscu informacji o umowach, aneksach oraz korespondencji przez firmę.

Główne zalety aplikacji

 • Aktualna informacjia o przychodach i rozchodach z umów w stosunku miesięcznym
 • Bieżąca kontrola nad umowami i czasem ich zakończenia
 • Zarządzanie dostępem do umów i innych elementów programu dla grup użytkowników
 • Wyszukiwania dokumentów według różnych kryteriów.
 • Prowadzenie korespondencji z kontrahentem, dostawcą, itp.
 • Dołączaniu do umów skanów dokumentów w różnych formatach
 • Dołączanie do umów aneksów
 • Umowa może zawierać informacje dotyczące wartości umowy, czasu jej trwania, miejsca przechowywania.
 • Gromadzenie w rejestrze umów z kontrahentami, dostawcami, pracownikami, itp.
 • Szablony dokumentów
Czytaj więcej: Centralny Rejestr Umów (WPF)

Elektroniczne Akta Osobowe Pracownika

W związku z rozwojem poszerzyliśmy swoją ofertę o oprogramowanie służące do zarządzania w sposób elektroniczny aktami osobowymi pracownika. Elektroniczne Akta Osobowe Pracownika wychodzą naprzeciw zmianom w sposobie gromadzenia danych pracownika od 1 stycznia 2019 roku. Dzięki wbudowanemu modułowi PDF, program przechowuje w postaci elektronicznej skany dokumentów. Program automatycznie pobiera podstawowe dane o pracowniku z programu Kadry-Płace firmy ZetGe sp. z o.o. Istnieje także możliwość zaimportowania danych z innych programów kadrowych.

Główne zalety aplikacji 

 • pracownik
 • teczka A
 • teczka B
 • teczka C
 • teczka D
 • informacje o wydanych kopiach dokumentów
 • szczegółowe zmiany w danych pracownika
 • pełna kontrola dostępu do danych
 • słowniki wspomagające wprowadzanie danych
 • dokumenty PDF są przechowywane spójnie w bazie danych
Czytaj więcej: Elektroniczne Akta Osobowe Pracownika

Adres do korespondencji

ZetGie sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 25

65-021 Zielona Góra

 

InsERT programy dla firm

Godziny otwarcia

Salon Sprzedaży i Serwis
ul.Dąbrowskiego 25, Zielona Góra
Od Poniedziałku do Piątku 
od 8:00 do 16:00

BEZPŁATNY PARKING DLA KLIENTÓW


Pomoc Zdalna - Pobierz program do zdalnej pomocy

AeroAdmin POBIERZ


Jak do nas dojechać